ME 360 Software Applications in Mech. Eng. FINAL PROJECT 2017

12 Mayıs 2017 Cuma Posted by Dr. da VINCI 0 comments
ME 360 Software Applications in Mech. Eng. FINAL PROJECT 2017

1.    Simple Clutch
2.    Portable Turning Machine ((Two Student), .DWG parts are available)
3.    Free Project (SIMILAR TO Simple Clutch) 

www.dabircan.com


Bookmark and Share

Çalışanlar Nasıl Mutlu Olur?

14 Haziran 2016 Salı Posted by Dr. da VINCI 0 comments

      Şirket yöneticilerinin sandığının aksine çalışanlar sürekli mızmızlanan, hiçbir şeyden memnun olmayan sorun makinaları değiller. Aksine, basit birkaç hamle ile çalışanlarınızın motivasyonunu ve şirketlerine bağlılığını arttırmanız elinizde. Bu yazımızda çalışanların beklentilerini genel olarak karşılayabilmeniz için birkaç önemli noktayı göstermeye çalışacağız. 

Onlara Değer Verdiğinizi Hissettirin
      İnsanlar fark edilmek, kendilerine değer verildiğini görmek isterler. Güne “merhaba” ile başlamak, güler yüzlü davranmak bile onların bu isteğini tatmin eder. Ayrıca, savundukları fikirleri, yorumlarını, çözüm önerilerini sonuna kadar dinleyin, bunlarla ilgili onları eleştirmeyin. Görüşlerini kabul etmeniz, çözüm önerilerini uygulamanız şart değil, daha mantıklı çözümleri tercih edebilirsiniz, ancak, görüşlerine değer verildiğini onlara hissettirin.
Bookmark and Share
Labels:

Meslek Seçim Rehberi

15 Eylül 2015 Salı Posted by Dr. da VINCI 0 comments

Çağdaş bir toplumda özgür bir bireyin önemli gelişim görevlerinden biri de mesleğini seçmesidir. Bir kimsenin herhangi bir konuda doğru bir seçme işlemi yapılabilmesi, ya da başka bir deyişle, sağlıklı karar verebilmesi için, her şeyden önce, neler istediğini ve bunları elde edebilmek için ne gibi olanaklara sahip olduğunu bilmesi gerekir. Bu işlemden sonra, daha iyisi bununla beraber yapacağı işlem, çeşitli seçenekleri inceleyip, her birinin isteklerine ve koşullarına ne derece uygun olduğunu değerlendirmektir.

Çarşıya çıkmadan önce alacağı şeylerin listesini yapan ve bunlar için yeterli parası olup olmadığını yoklayan, çarşıdaki malların kalite ve fiyatlarını inceleyerek gereksinmelerine ve parasına uygun bulduklarını alan bir kimsenin davranışı buna örnek olarak gösterilebilir Bu işlemleri dikkatli ve özenli şekilde yapmayan kimselerin hayal kırıklığı ile karşılaşmaları kaçınılmazdır.

Bazı gençlerin, meslek seçimi gibi önemli bir kararı oluştururken yukarıda belirtilen gelişim görevini gerektiği ölçüde yerine getiremedikleri ve bu yüzden mutsuz oldukları gözlenmektedir. Meslek seçimi kararının sağlıklı bir biçimde oluşturulmasını güçleştiren bazı etmenler vardır. 
 
Bunların bir bölümünü gençlerin çalışma dünyası ve insan nitelikleri hakkında edinmiş oldukları bir takım inançlar ve genellemeler oluşturmaktadır. Aşağıda, yükseköğrenim görmek isteyen gençlerin dile getirdiği bazı yargılar tartışılmıştır:

Ülkemizde insanlar istedikleri mesleklere giremiyorlar: Bu yargı hatalı bir genellemedir. Bir kısım gencin yoksulluk nedeni ile istediği mesleğe giremediği doğrudur. Ne var ki istenilen mesleğe girememenin sadece maddi yetersizlikten ileri gelmediği, varlıklı oldukları halde yanlış alanlara yönelen gençlerin de var olduğu gözlenmektedir. Bu kişilerin hatası, girmek istedikleri mesleklerin niteliklerine uygun olup olmadığını sorgulamamalarından kaynaklanmaktadır. Bu gençler az sayıda seçkin öğrenci alan ve başarılı olmak için üstün akademik yetenek yanında sürekli ve düzenli çalışma alışkanlığı da gerektiren eğitim programlarına özenmekte, giremeyince hayal kırıklığına uğramaktadır.

Bookmark and Share

CAD/CAM/CAE Yazılım Seçiminde Kriterler

2 Nisan 2015 Perşembe Posted by Dr. da VINCI 0 comments
CAD/CAM/CAE Yazılım Seçiminde Kriterler

        CAD/CAM/CAE Yazılımlarının seçimi firmalar açısından ol­dukça önem kazanmaya başlamıştır. Ülkemizin gelişen en­düstriyel tabanı ve firmalar arası rekabet bu konudaki yatı­rımların artmasına neden olmaktadır. Firmaların gereksinimlerine en uygun yazılımı seçmeleri, giderek gelişen yazılımların incelenmesin­deki güçlükler, devam etmekte olan gündelik işler nedeniyle konuya gereken zamanı ayırmaktaki güçlük, ayrılan fonların getirdiği kısıtlar gibi nedenlerle zorlaşmaktadır.
       
CAD/CAM/CAE Yazılımlarının Yararları
      Azalan Personel Giderleri: Verimlilik artışları oldukça zor ölçüle­bilir olmakla beraber, teknik resim çizme işlerinin elden uygulamaya aktarılmasıyla kazanılan verimlilik artışı 2 ila 8-10 misli olarak göste­rilmektedir. Bu tür geleneksel uygulamalarda yıllardan beri vurgulanan özellikle değişikliklerin elle çalışmaya oranla hızla yapılmasıdır.
     Firmaların tasarım sürecinde kökten bir değişim yaparak 3 boyutlu tasarıma geçmeleri ile sağlanan verimlilik artışlarının ise daha fazla olacağı inancındayız. Bu durumda teknik resimler otomatik olarak üretilen bir ‘yan ürün’ haline gelmektedir. Dünyada artık bazı firma­larda, mühendislik bilgisinin imalata ve diğer komşu sistemlere (satın alma, kalite ve hatta sağlayıcılar) aktarılmasında yalnızca 3 boyutlu modellerin kullanılmasından bahsedilmeye başlanmıştır. Şüphesiz 3 boyutlu model yaratım hızı, kolay anlaşılabilmesi ve art süreçlerle (analiz, simülasyon, imalat, ölçüm) bütünleşebilme kolaylığı nedeniyle artık bir lüks olmaktan çıkmış hatta bir ‘emtia’ haline dönüşmeye baş­lamıştır. Değerlendirilen yazılımların sadece katı/yüzey modelleme mekanizmalarının yanı sıra, aynı uygulamanın sınırları içinde kalarak yani bütünleştirme ve ara yüz sorunlarını kısa devre ederek diğer art süreçlere hizmet edebilme yeteneği de önem kazanmaktadır. 
Bookmark and Share

Parlak Fikirler Üretmenin 10 Yolu

23 Kasım 2014 Pazar Posted by Dr. da VINCI 0 comments

Aşağıda, fikir üretmek için kullanabileceğiniz ve çalışmalarınızda size faydalı olabilecek 10 yöntem sıralanıyor.

- Sorunu tanımlayın.

İş sorunlarını çözecek fikirler üretmek için, hepimizin bir başlangıç noktasına ihtiyacımız var. JFK Havaalanı’na gitmeden, New York’tan Frankfurt’a uçamazsınız. Nerede olduğunuzu tam olarak bilmiyorsanız, mevcut konumunuzu belirlemek amacıyla bir harita edinmelisiniz. Daha sonra, JFK Havaalanı’na doğru yavaş yavaş yol alabilirsiniz.
İlerlemeye çalışmadan önce, nerede bulunduğunuzdan emin olmanız şarttır. Başka bir deyişle, sizi New York’a götürecek haritayı çok iyi incelemeniz gerekir.

- Beyin fırtınası yapın.

Bu dahiyane yöntemi, büyük ihtimalle daha önce duymuşsunuzdur. En basit anlatımla, bir grup insan toplanır ve ana hatlarıyla belirlenen hedeflerle ilgili olarak yazabildiği kadar çok şey yazar. Stratejik planlama ya da benzeri bir şey için endişelenmeyin. Yalnızca fikir üretmeye odaklanın. Gruba zaman sınırı getirin. Ayrıca, zamanı ve yeri iyi seçin ki toplam performansa gerçekten katkıları olsun.
Herkesin tam formunda olduğundan ve “büyük düşün” mesajını aldığından emin olun. Sağlıklı bir beyin fırtınası toplantısının ardından tonlarca fikre sahip olabilirsiniz.
- Tamamen istediğiniz şeye odaklanın.

Fikirlerinizin iş çözümleriniz açısından üretken olmasını istiyorsanız, dış etkenlere duyarsız kalmanız gerekir. Hiçbir şeyi hoş görmeyin! Sizi oyalayacak konulardan, günlük asabiyetlerden ve yaşamınızdaki tahmin edilebilir dramlardan sonsuza dek kurtulun!
Yalnızca sorunu çözmeyin; iş programınızı yeniden tasarlayın ki tahmin edilebilir tatsızlıklar, bir daha sizi rahatsız edemesin!

- Çözmeye çalıştığınız şeye gerçekten ilgi duyun.

Bookmark and Share

İdeal Mühendis Nedir? Kimdir?

3 Temmuz 2014 Perşembe Posted by Dr. da VINCI 0 comments

 İdeal Mühendis... Prof. Dr. Mustafa AKKURT’dan

Haziran ayının sonunda Mühendislik Fakülteleri yeni mezunlarını verdiler. Gözleri parıldayan, mezun olma sevincini yaşayan, bini aşan pırıl pırıl genç insanlarımız üretimde yerlerini almalarını bekliyorlar. Acaba onlar iş yerleri hakkında ne düşünüyorlar, iş yöneticileri onlar hakkında ne düşünüyorlar. Hiç kuşkusuz mühendisler teknolojileri uygulayan, geliştiren ve bu hususta araştırma yapan insanlardır. Bu bakımdan üretimi direkt etkilerler ve Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunurlar. Bu nedenle genç mühendislerin adına bu konuyu ele almakta yarar görüyorum.

Türkiye'de herhangi bir iş yeri yöneticisine genç mühendisler hakkında düşünceleri sorulursa, tam olarak yanıt verememekle beraber, teknik kabiliyet listenin başında gelir. Ancak bu teknik kabiliyet tam olarak açıklanamaz. Buna göre işe alınır alınmaz birçok yöneticiler, mühendislerden çözülmemiş birçok teknik problemlerin hemen çözülmesini, işlerin iyi gitmediği birçok bölümlerde hemen iyileştirilmesini; çalışmayan bir tezgâhın hemen çalıştırılmasını beklerler. Beklerler ama özellikle genç mühendislere yardımcı olacak hiçbir girişimde bulunmazlar.

Bookmark and Share

Hızlı Prototipleme Teknolojileri 1

16 Haziran 2014 Pazartesi Posted by Dr. da VINCI 1 comments

Hızlı Prototip Teknolojisi ve Kullanıcı İhtiyaçlarına Göre En Uygun Sistemin Belirlenmesi

Bölüm 1. Hızlı Prototipleme Teknolojileri 

Teknolojideki ilerleme ve günümüz rekabet şartlarının artmasına paralel olarak, her geçen gün daha karmaşık parça, makina ve sistemlerin daha hızlı, kolay ve ucuz bir şekilde imalatına gereksinme duyulmakta, buda çok farklı ve yeni imalat teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük etmektedir. Yeni imalat teknolojilerinde varılan son noktalardan biri olan Hızlı Prototip Teknolojisi (HPT), son 10 yıldan günümüze Dünya'da ve Türkiye’de hızla gelişme göstermiş, özellikle ürün geliştirme, prototip ve kalıp imalatı konularında önemli ilerlemelere sebep olmuştur.

Hızlı prototip teknolojileri 3 boyutlu tasarım programı ile hazırlanmış modellerden fiziksel prototipler üretmeyi sağlar. HPT sistemleri bir ürününün geliştirilmesinde yada imalatı öncesinde çok farklı amaçlar için gerekli prototip ihtiyaçlarını hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilmektedir. Farklı HPT sistemleri, kullanıcı açısından bakıldığında, farklı çalışma prensipleri, uygulama alanları ve malzeme kullanımları, üretiminde zaman, fiyat, fonksiyonellik, doğruluk, geometri ve büyüklük yönleriyle kullanıcıya değişik alternatifler sunar.

Bookmark and Share

Teknik Resim ve Üretimdeki Önemi

27 Nisan 2014 Pazar Posted by Dr. da VINCI 0 comments

Teknik elemanların mesleklerini yapabilmeleri için anlatmak istedikleri teknik hususların biçim ve ölçülerini belirtmede kullandıkları çizgisel anlatım lisanıdır şeklinde tanımlanan teknik resim çizimi ve kavramının tarihi milattan önce 30 yılına kadar geriye gitmektedir. Ancak, bugün kullandığımız izdüşüm kural ve metotlarının temeli olan, bir cismi birbirine dik düzlemler arasında düşünerek her üç boyutunun, bu düzlemler üzerinde izdüşüm olarak görülmesinin sağlandığı teknik resim çizimleri ilk olarak Gaspard Monge tarafından 1795’te kullanılmıştır.

Özellikle teknolojideki gelişmelerin yakından takip edilebilmesi için gerekli iletişim ve anlaşma vasıtalarını öğrenmek ve kullanmak zorunda kaldığımız günümüzde, anlaşma araçlarının en önemlilerinden birisi teknik resimdir. Zira teknik resim, dil ve ülke farkı gözetmeksizin teknikle uğraşan herkesin birbirleriyle anlaşabilmesi amacıyla kullanılan uluslararası ortak bir grafik lisan olarak; özellikle imalat sanayiindeki (üretimdeki) kullanımı, çeşitli konularda işlerin hızlı yapılabilmesi, herkesin aynı şeyi kullanabilmesi, düzenli üretim yapılabilmesi için gerekli standardizasyon şartının sağlanması açısından önemlidir.
Üretim, bilindiği gibi genellikle atölye adı verilen iş yerlerinde çalışan işçi ve ustalarca; mühendis, tasarımcı (konstrüktör) veya teknik ressamlar tarafından bürolarda çizilen teknik resimlere göre yapılmaktadır. Üretimi yapılacak parçalar, özelliklerine göre genellikle model, döküm, tesviye, montaj vb. atölyelerinde birçok kişinin elinden geçer. Dolayısıyla, bu kişilerin o parça hakkında bilgi sahibi olması, çizilmiş resmi anlaması gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılması sırasında, iş bölümünde görevli kişiler değişik yerlerde bulunabileceğinden parça veya makine şeklinin ve diğer bilgilerin söz veya yazıyla anlatılması mümkün olmaz. Bu sebeple teknik resim, tanımladığı parçayı eksiksiz ifade etmelidir.

Bookmark and Share

Eş Zamanlı Mühendislik Nedir? Bölüm 1

12 Mart 2014 Çarşamba Posted by Dr. da VINCI 0 comments

Bilginin gücü, bilgi çağı olan günümüzde tartışılmaz üstünlüğünü kabul ettirmiştir. Bu gücün sürdürülebilirliği ancak var olan bilginin güncellenmesiyle ve paylaşımıyla mümkündür. 

Bir ürünün fikir aşamasından başlayıp nihai ürün olmasına kadar geçen süreçte ortaya çıkması muhtemel sorunların çözümünün daha kolay olması bilgi paylaşımıyla sağlanır.
Hızla değişen ve küreselleşen pazar ortamında, üstün teknoloji ve düşük maliyetin ön plana çıkması işletmeler arası rekabetin artmasına yol açmıştır. 
Rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetler sunup pazarda avantajlı olmak için değişime hızlı uyum sağlanmalı, yeniliklere açık olunmalı, ürün geliştirme süreci verimli işletilmeli ve müşteri memnuniyetinin özellikle de müşteri sadakati sağlanmalıdır. 

Bunları hayata geçirebilmek içinde bilginin değişik bir kullanımı olan eş zamanlı mühendislik (Concurrent Engineering) ortaya çıkmıştır. Bu çalışma eş zamanlı mühendislik kavramının ne olduğunu, neden ortaya çıktığını, neyin hedeflendiğini, işletmelere ne gibi faydalar sağladığını, bu faydaları elde etmek için nelerin yapılması gerektiğini ve eş zamanlı mühendisliği destekleyen teknolojileri kapsamaktadır.
Bookmark and Share